Начало2024-02-19T12:57:01+02:00

Новини

1005, 2024

Покана за участие в информационна среща с местното население на община Самоков, организирани от СНЦ „Местна инициативна група Самоков“

10.05.2024|

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ има удоволствието да Ви покани да участвате в информационни срещи по проект Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните  територии и общности ресурси“. Целта на срещите е да  бъде представен проекта пред местната общност и да бъдат избрани обекти за дигитализация. 

График на провеждане на  срещите:

Място Дата и час
1 с. Бели Искър, общ. Самоков, НЧ „Стойне Ангелов -1932“ 27 май 2024 г.  9:30 ч.
2 с. Маджаре, общ. Самоков, НЧ „Васил Левски-1940“ 27 май 2024 г.  13:30 ч.
3 с. Доспей, общ. Самоков, Културен дом 27 май 2024 г.  16:00 ч.
4 с. Широки дол, общ. Самоков, НЧ „Виделина-1932“ 28 май 2024 г.  9:00 ч.
5 с. Радуил, общ. Самоков, НЧ „Христо Ботев -1903“ 28 май 2024 г.  13:00 ч.
6 с. Ново село, общ. Самоков, НЧ „Васил Левски-1951 г.“ 28 май 2024 г.  16:00 ч.
7 с. Белчин, общ. Самоков, Антична крепост „Цари Мали Град“ 29 май 2024 г.  8:30 ч.
8 с. Алино, общ. Самоков, НЧ „Васил Левски -1937“ 29 май 2024 г.  11:00 ч.
9 с. Поповяне, общ. Самоков, НЧ „Светлина-1940“ 29 май 2024 г.  14:00 ч.
10 с. Райово, общ. Самоков, НЧ „Христо Ботев-1926“ 29 май 2024 г.  16:30 ч.
3004, 2024

Покана до членовете на Общо събрание на Сдружение МИГ Самоков за провеждане на заседание

30.04.2024|

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“,
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 15.05.2024 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за участие на СНЦ „МИГ Самоков” в учредяването на Асоциация „Интелигентна селска общност“ – Smart Rural Community Association.
2. Други
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

1704, 2024

Сдружение МИГ Самоков проведе откриваща информационна конференция

17.04.2024|

На 16.04.2024 г . Сдружение МИГ Самоков проведе откриваща информационна конференция по проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности„   Събитието се проведе в Hub-a, помещение на Фондация СИЙД, която бе отговорна за организацията на събитието.

Сдружение МИГ Самоков е партньор в проекта за сътрудничество, който обединява идеите и мотивацията на 4-ри Местни инициативни групи с различна локация в България за популяризиране на селските райони по иновативен начин чрез изграждане на дигитални местни общности, включително създаване на Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси.
Целта на събитието бе да се запознаят присъстващите, както с целите, дейностите и графика за изпълнение на проекта, така и с възможностите за участие в него. (още…)

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top