Покана за събрание на сдружение МИГ САМОКОВ

2018-08-20T20:56:32+03:0002.05.2018|Tags: , |

Управителният съвет на сдружение МИГ САМОКОВ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22 май 2018 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния дневен ред: (още…)