Начало2023-09-20T16:43:46+03:00

Новини

803, 2023

Покана към местните производители за участие в изложения за популяризиране на продуктите от територията на МИГ Самоков

08.03.2023|

Екипът на МИГ Самоков  кани местните производители да вземат участие в изложения за популяризиране на продуктите от териториите на МИГ, организирани от  Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г.  в   периода:

23 – 24 март 2023 г. в гр. Монтана (място на провеждане: зала общински младежки дом)

27 – 28 март 2023 г. в град Добрич  (място на провеждане: спортна зала „Добротица“) 
На посочените дати, в съответните градове за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ, където те ще имат възможност да продават своите продукти. При необходимост от  допълнителна информация или заявяване на желание за участие (краен срок за заявяване на желание за участие: до 13 март (понеделник) 12:30 часа.) моля да се свържете  на с нас на тел: 0886015757 – Елена Ковачева – Бързанова, по e-mail: mig_samokov@abv.bg или да ни посетите в офиса на сдружението на адрес: гр. Самоков, ул. Македония 34
/Туристически информационен център в сградата на Община Самоков/

2202, 2023

ПОКАНА за участие в информационна среща с местното население на община Самоков по изпълнението на СВОМР – МИГ „ Самоков”

22.02.2023|

На основание изпълнение на дейностите по изпълнение на административен договор BG16M1OP002-3.017 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков”, ще се проведат поредица от информационни срещи със заинтересовани страни на територията на общината.

На 06.03.2023 год. от 09.30 часа в залата на Младежкият дом в гр. Самоков ще се състои информационна среща с местното население на общината. По време на срещата ще се представи актуална за обществеността информация за мрежата Натура 2000, нейният обхват на територията на общината, а също така и за защитените видове с техните местообитания.

2202, 2023

ПОКАНА за участие в информационна среща със земеделски стопани по изпълнението на СВОМР – МИГ „ Самоков”

22.02.2023|

На основание изпълнение на дейностите по изпълнение на административен договор BG16M1OP002-3.017 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков” ще се проведат поредица от информационни срещи със заинтересовани страни на територията на общината.

На 01.03.2023 год. от 09.30 часа в залата на Младежкият дом в гр. Самоков ще се състои информационна среща със земеделските стопани. По време на срещата ще се представи актуална за земеделските стопани информация, свързана с тяхната дейност на територията на община Самоков, обхвата на мрежата Натура 2000 и защитените видове.

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top