About tbranzov

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far tbranzov has created 18 blog entries.
11 10, 2018

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 4.2

2018-10-15T12:45:02+03:0011.10.2018|

Управителният съвет на сдружение „МИГ САМОКОВ“ на  свое заседание от 26.09.2018 г. реши да удължи срока за прием на проекти по обявената на 23 август процедура BG06RDNP001-19.070 – МИГ САМОКОВ: мярка 4.2 “ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ”. Първоначално обявеният срок за прием 15 октомври 2018 г. се променя на 12 ноември 2018 г., 17:00 ч.

26 09, 2018

Информационна среща в Радуил

2018-12-20T19:44:29+02:0026.09.2018|Tags: |

На 25 септември 2018 г. в читалището на село Радуил се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха земеделци и хора с бизнес. Освен с възможностите за подпомагане на техните дейности с безвъзмездна финансова помощ, беше обсъдено и какви нужди има селото за подобряване на инфраструктурата му.

23 09, 2018

Конкурс за външни експерти-оценители

2018-09-23T12:03:18+03:0023.09.2018|

Сдружение „МИГ САМОКОВ” обявява конкурс за външни експерти-оценители.

Външните експерти-оценители се избират в съответствие с утвърдени от УС правила. Те участват в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), които извършват проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения съгласно изискванията на мярката от СВОМР за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

(още…)

21 09, 2018

Информационен семинар в Самоков

2018-12-20T14:26:43+02:0021.09.2018|Tags: |

На 20 септември 2018 г. в хотел „Арена“ – Самоков се проведе информационен семинар за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

19 09, 2018

Информационна среща в село Драгушиново

2018-12-20T15:05:18+02:0019.09.2018|Tags: |

На 18 септември 2018 г. в читалището на село Драгушиново се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

5 09, 2018

ПОКАНА за участие в информационни срещи от 17. до 26. септември 2018 г.

2018-12-20T13:55:56+02:0005.09.2018|Tags: |

МИГ САМОКОВ обяви първи приеми на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. През следващите месеци предстои да бъдат отворени приеми и по останалите мерки. За финансова помощ могат да кандидатстват с проектни предложения хора и фирми от територията на община Самоков. (още…)

22 05, 2018

Информация за споразумението за финансиране изпълнението на стратегията за ВОМР на “МИГ САМОКОВ“

2018-08-20T21:08:37+03:0022.05.2018|

На 18.04.2018 г. беше подписано Споразумение за финансиране изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, на Оперативна програма „Околна среда“ и на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общият размер на одобрените  средства за изпълнение на проекти към многофондовата стратегия е в размер на 5 540 982 лв., от които 2 933 3700 лв. са осигурени от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 1 486 408 лв. от Европейския социален фонд и 1 120 874 лв. от Европейския фонд за социално развитие.

(още…)

2 05, 2018

Покана за събрание на сдружение МИГ САМОКОВ

2018-08-20T20:56:32+03:0002.05.2018|Tags: , |

Управителният съвет на сдружение МИГ САМОКОВ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22 май 2018 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния дневен ред: (още…)

Go to Top