Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 148

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 160

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 186

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 189

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 295

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 396

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 240

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 272

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 277

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/eucyseuy/mig-samokov.eu/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 310

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ГОДИНИ

New wpDataTable

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 №РД50-30/U-47 от 24.01.2022г. Публикации във вестник „ВЯРА” “АВС КО“ ООД 28/01/2022 720.00 лв.
2 №РД50-30/U-48 от 01.04.2022г. 1.Излъчване на репортажи, интервюта, съобщения и обяви по кабелна телевизия „РИЛА” гр. Самоков ; 2. Изработване и излъчване на три броя рекламни клипа за популяризиране на територията и дейността на МИГ Самоков “САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ” EООД 31/12/2022 13838.40 лв.
3 №РД50-30/U-49 от 01.04.2022г. УЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 год. ”МАРС-2001-1” ООД 31/12/2022 96.00 лв.
4 №РД50-30/U-50 от 26.04.2022г. контрол на осветление, микроклимат и импеданс на контура „фаза защитен проводник” на работните места на възложителя с Акредитиран Орган за контрол от вида „С”. ”МАРС-2001-1” ООД 26/05/2022 120.00 лв.
5 №РД50-30/U-51 от 03.05.2022г. доставка и монтаж на щори "РОЛПЛАСТ" ЕООД 31/12/2022 410.00 лв.
6 №РД50-30/U-52 от 03.05.2022г. предоставяне на хостинг и домейн за сайта на МИГ Самоков „ВЕДЕНА – ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ” ЕООД 31/12/2022 218.60 лв.
7 №РД50-30/U-53 от 16.05.2022г. Публикации във вестник „ВЯРА” до края на 2022 год. “АВС КО“ ООД 31/12/2022 5400.00 лв.
8 №РД50-30/U-54 от 09.06.2022г. Изработване на филм за дейността на МИГ Самоков “ДОМИШЛЯРОВ” EООД 31/12/2022 8500.00 лв.
9 №РД50-30/U-55 от 20.06.2022г. Организиране на информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерките от СВОМР НЧ "Възраждане - 2016"- с. Продановци 21/06/2022 182.00 лв.
10 №РД50-30/U-56 от 20.06.2022г. Организиране на информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерките от СВОМР НЧ "Виделина - 1932- с. Широки дол 21/06/2022 182.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС

Регистър договори юридически и физически лица 2021 година

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 № РД 50-30 / U-34а от 27.01.2021г. публикации във вестник Струма “СТРУМА” ЕООД 31/12/2021 97.20 лв.
2 РД 50-30/ GD-48 от 24.02.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 3.3.1.7 Преслав Трилков Гайдарски 16/08/2021 537.00 лв.
3 РД50-30/ GD-49 от 24.02.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 3.3.1.7 Милена Захариева 16/08/2021 626.50 лв.
4 РД50-30/ GD-50 от 24.02.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 3.3.1.7 Иванка Христова - Вукова 16/08/2021 626.50 лв.
5 РД50-30/ GD-51 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 1.1.1.1-3 Димитрина Маринова 11/06/2021 0.00 лв.
6 РД50-30/ GD-52 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 1.1.1.1-3 Ирина Кръстева 11/06/2021 179.00 лв.
7 РД50-30/ GD-53 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като секретар по мярка 1.1.1.1-3 Любомир Божков 11/06/2021 0.00 лв.
8 РД50-30/ GD-54 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като оценител, член на ОС по мярка 1.1.1.1-3 Иванка Вукова 11/06/2021 179.00 лв.
9 № РД 50-30 / U-34 от 09.03.2021г публикации във вестник Земя “РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕВРОМЕДИЯ“ ООД 31/12/2021 360.00 лв.
10 РД 50-30/U-35 от 09.04.2021 г. публикации във вестник Приятел „Приятел 21” ЕООД 31/12/2021 150.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС

Регистър договори юридически и физически лица 2020 година

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 РД 50-30/U-01 от 27.04.2018 г., и доп споразумение №1 от 24.02.2020 Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ Ведена – Информационни системи и решения ЕООД 31/12/2020 1 335.00 лв.
2 РД 50-30/ GD-30 от 04.03.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Милена Захариева 21/04/2020 0.00 лв.
3 РД 50-30/ GD-31 от 04.03.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Димитрина Маринова 21/04/2020 0.00 лв.
4 РД 50-30/ GD-32 от 04.03.2020 г. Участие в оценителна комисия като оценител, член на ОС по мярка 7.5 Иванка Христова- Вукова 21/04/2020 0.00 лв.
5 RF№50-30/U-26 от 11.6.2020 г. публикации във вестник Самоков 365 СИ МЕДИЯ 7 ЕООД 31/12/2020 1 016.67 лв.
6 РД 50-30/ GD-33 от 01.07.2020 г. Участие в оценителна комисия като оценител, член на ОС по мярка 7.5 Иванка Христова- Вукова 18/08/2020 179.00 лв.
7 РД 50-30/ GD-34 от 01.07.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Димитрина Маринова 18/08/2020 447.00 лв.
8 РД 50-30/ GD-35 от 01.07.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Николина Дечева 18/08/2020 268.50 лв.
9 RF№50-30/U-27 от 01.07.2020 г. Отпечатване на рекламни, информационни и други материали СТОЙЧЕВ АРТ ЕООД 31/12/2020 5 574.00 лв.
10 RF№50-30/U-28 от 01.07.2020 г. Излъчване на репортажи, интервюта, съобщения и обяви по кабелна телевизия РИЛА САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ ООД 31/12/2020 2825.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС

регистър договори 2019 година

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 BG06RDNP001-19.085-0012-GD1/03.07.2019 „Координатор” по проект с наименование „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии” Иванка Стоянова Христова-Вукова 03.01.2020 г. 4,600.00 лв.
2 BG06RDNP001-19.085-0012-U/08.07.2019 “Излъчване на репортажи, интервюта, съобщения и обяви по кабелна телевизия „РИЛА” гр. Самоков” Сателитни системи ООД 03.01.2020 г. 699.00 лв.
3 BG06RDNP001-19.085-0012-U1/27.08.2019 „Организиране и провеждане на две срещи - посещения с потенциални партньори от Италия и Испания“ „Риварс тур” ЕООД 03.11.2019 г. 28,960.00 лв.
4 BG06RDNP001-19.085-0012-U3/02.09.2019 Публикации във вестник «Самоков 365»”, СИ МЕДИЯ 7 ЕООД 03.01.2020 г. 699.00 лв.
5 BG06RDNP001-19.085-0012-GD2/12.09.2019 устни преводачески услуги за нуждите на МИГ Самоков Любка Иванова Йонкова 31.12.2019 г. 4,000.00 лв.
6 BG06RDNP001-19.085-0012-U2/13.12.2019 1. Изработка на информационна табела-1бр. 2. Изготвяне и отпечатване на информационна брошура – 150бр. „Джеси Правец” ЕООД 03.01.2020 г. 680.00 лв.
7 BG06RDNP001-19.085-0012-GD3/13.12.2019 писмен превод от български език на английски език на Споразумение за партньорство в изпълнение на проект с наименование Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии”. Стефка Иванова Атанасова-Йовчева 18.12.2019 г. 120.00 лв.
8 BG06RDNP001-19.085-0012-U4/13.12.2019 Осигуряване на кафе пауза за информационна конференция „Влади рум” ЕООД 03.01.2020 г. 340.00 лв.
9 BG06RDNP001-19.085-0012-GD4/18.12.2019 „Предварителни проучвания и консултации, свързани с разработване на проекта за сътрудничество, включително за издаване на нормативно изискуеми становища, свързани с реализация на проект за сътрудничество” Таня Иванова Димитрова 03.01.2020 г. 4,000.00 лв.
10 BG06RDNP001-19.085-0012-GD5/18.12.2019 „Изготвяне на проект за транснационално сътрудничество с партньори от Италия и Испания по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ Красимира Александрова Костадинова 30.12.2019 г. 1,680.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 РД 50-30 / U-01 / 27.04.2018 Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ САМОКОВ „ВЕДЕНА-Информационни системи и решения“ ЕООД, ЕИК 175199193 30.09.2023 9 360.00 лв.
2 РД 50-30 / U-02 / 27.04.2018 Финансово-счетоводното обслужване на сдружение МИГ САМОКОВ по Споразумение №РД 50-30/ 18.04.2018… „АКАНТА” ЕООД, ЕИК 203653810 30.09.2023 13 000,00 лв.
3 РД 50-30 / U-03 / 03.05.2018 Публикации във вестник „Приятел“ „ПРИЯТЕЛ 21” ЕООД, ЕИК 177037471 31.12.2018 1 760,00 лв.
4 РД 50-30 / U-04 / 03.05.2018 Публикации във вестник „Самоков 365“ „СИ МЕДИЯ 7” ЕООД, ЕИК 202019567 31.12.2018 1 760,00 лв.
5 РД 50-30 / U-05 / 10.05.2018 Излъчвания по кабелна телевизия „РИЛА“ „САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ” ООД, ЕИК 831114006 31.12.2018 920,00 лв.
53 РД 50-30 / U-06 / 01.06.2018 Отпечатване на информационни и рекламни материали, свързани с популяризиране дейността на МИГ „СИТИ ВИЖЪН” ООД , ЕИК 131070161 31.12.2018 7 885,20 лв.
64 РД 50-30 / U-17 / 25.09.2018 Организиране на информационна среща в с.Продановци на 26 септ. 2018 г. „Дилия пейпър” ООД , ЕИК 201242001 26.09.2018 210,00 лв.
63 РД 50-30 / U-16 / 21.09.2018 Организиране на информационна среща в с.Марица на 25 септ. 2018 г. ЕТ „Иван Стоименов” , ЕИК 131097678 25.09.2018 210,00 лв.
62 РД 50-30 / U-15 / 21.09.2018 Организиране на информационна среща в с.Радуил на 25 септ.2018 г. НЧ „Христо Ботев - 1903”; ЕИК 000762825 25.09.2018 210,00 лв.
61 РД 50-30 / U-14 / 19.09.2018 Организиране на информационен семинар в гр. Самоков на 20 септ. 2018 г. ОП ”Маркетинг, туризъм и туристически дейности”; ЕИК 0007764910353 20/09/2018 380,00 лв.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 2022 ГОДИНА

I. ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, КАТО СЕ ПРЕДВИЖДА ОБОСОБЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „САМОКОВ-УНИКАЛНО СЪЧЕТАНИЕ НА ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА И ПРИРОДА”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Самоков” планира да кандидатства с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
В проектното предложение е включена дейност за извършване на основен ремонт и преустройство на самостоятелен обект на съществуваща сграда, като се предвижда обособяване на функционални зони и помещения за нуждите на Културен център „Самоков-уникално съчетание на традиции, култура и природа”.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт и преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9”, гр. Самоков в културен център „Самоков – уникално съчетание на традиции, култура и природа” в УПИ VI за многофункционална сграда“, Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г., в УПИ VI- „за многофункционална сграда“, кв.416 по плана на гр. Самоков.
Индикативното ценово предложение следва да съдържа стойности без ДДС и с ДДС, да е съобразено с изискванията на Възложителя за видовете работи и да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящото пазарно проучване стойности имат индикативен характер и не са обвързващи в случай на откриване на обществена поръчка по реда на ЗОП, като имат единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка.
Настоящата покана и приложенията й са публикувани на профила на купувача на СНЦ „МИГ Самоков” в Централизираната електронна платформа, на електронен адрес: https://app.eop.bg.

Офертата следва да бъде представена до 17:30 часа на 29.08.2022 г.
Офертите за участие следва да се депозират по един от следните начини:
1. Лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга до 17.30ч. на 29.08.2022г. в офиса на МИГ Самоков или на адрес: гр. Самоков, ПК 2000, ул.”Македония” № 34 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.30ч

Важно: Един оферент има право да подава  само една оферта!

II. ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „САМОКОВ-УНИКАЛНО СЪЧЕТАНИЕ НА ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА И ПРИРОДА”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Самоков” планира да кандидатства с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
В проектното предложение е включена дейност за доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Културен център „Самоков-уникално съчетание на традиции, култура и природа”.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на „Културен център „Самоков – уникално съчетание на традиции, култура и природа”, по Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г
Индикативното ценово предложение следва да съдържа стойности без ДДС и с ДДС, да е съобразено с изискванията на Възложителя за видовете работи и да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящото пазарно проучване стойности имат индикативен характер и не са обвързващи в случай на откриване на обществена поръчка по реда на ЗОП, като имат единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка.
Настоящата покана и приложенията й са публикувани на профила на купувача на СНЦ „МИГ Самоков” в Централизираната електронна платформа, на електронен адрес: https://app.eop.bg.

Офертата следва да бъде представена до 17:30 часа на 29.08.2022 г.
Офертите за участие следва да се депозират по един от следните начини:
1. Лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга до 17.30ч. на 29.08.2022г. в офиса на МИГ Самоков или на адрес: гр. Самоков, ПК 2000, ул.”Македония” № 34 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.30ч

Важно: Един оферент има право да подава  само една оферта!

Обществени поръчки 2020

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на  Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки,  провежда настоящата пазарна консултация.

Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за:

„Организиране и провеждане на три двудневни фестивала за експониране и запазване на местния традиционен поминък по проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:

  1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
  2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
  3. Оферта по образец – Приложение № 2;
  4. Срок на валидност на офертата;
  5. Дата на издаване на офертата;
  6. Подпис и печат на оферента.

Важно: Един оферент има право да подава  само една оферта!

 Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34,  или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.

Дата на публикуване: 14.12.2020 г., 10:00 часа

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Доставка на осем броя сглобяеми дървени павилиони по проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за:

„Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за:

„Доставка на 1 брой фотоапарат”

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:

Обществени поръчки 2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 186 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„Организиране и провеждане на работно посещение на МИГ Самоков във Франция с цел „Обмен на добри практики за подобряване на административния капацитет на МИГ”

Дата на публикуване: 14.11.2019 г., 14:00 часа