РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ГОДИНИ

New wpDataTable

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 №РД50-30/U-64 от 05.01.2023г. публикации във вестник "Вяра" “АВС КО“ ООД 31.12.2023 г. 1,800.00 лв.
2 №РД50-30/U-65 от 28.04.2023г. трудова медицина "МАРС 2001-1" ООД 28.4.2024 г. 120.00 лв.
3 №РД50-30/U-66 от 07.06.2023г. предоставяне на хостинг и домейн за сайта на МИГ Самоков „ВЕДЕНА – ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ” ЕООД 31.12.2023 г. 224.00 лв.
4 №РД50-30/U-67 от 07.06.2023г. Излъчване на репортажи, интервюта, съобщения и обяви по кабелна телевизия „РИЛА” гр. Самоков ; 2. Изработване и излъчване на три броя рекламни клипа за популяризиране на територията и дейността на МИГ Самоков “САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ” EООД 31.12.2023 г. 5,763.00 лв.
5 №РД50-30/U-68 от 09.06.2023г. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ Стойчев Арт ЕООД 31.12.2023 г. 6,606.96 лв.
6 №РД50-30/U-69 от 24.10.2023г. публикации във вестник "Вяра" “АВС КО“ ООД 31.12.2023 г. 1,800.00 лв.
7 №РД50-30/U-70 от 24.10.2023г. 1.изработване на филм за дейността на МИГ 2. изработване на 3 броя рекламни клипове "Домишляров" ЕООД 31.12.2023 г. 2900,00 лв. 1350,00 лв.
8 №РД50-30/U-71 от 05.12.2023г. Организиране на празник на МИГ Фондация "СИЙД" 31.12.2023 г. $ 3,587.00
9 №РД50-30/U-72 от 05.12.2023г. Организиране на Обучения и семинари Фистек ЕООД 31.12.2023 г. 1,903.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС

New wpDataTable

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 №РД50-30/U-47 от 24.01.2022г. Публикации във вестник „ВЯРА” “АВС КО“ ООД 28/01/2022 720.00 лв.
2 №РД50-30/U-48 от 01.04.2022г. 1.Излъчване на репортажи, интервюта, съобщения и обяви по кабелна телевизия „РИЛА” гр. Самоков ; 2. Изработване и излъчване на три броя рекламни клипа за популяризиране на територията и дейността на МИГ Самоков “САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ” EООД 31/12/2022 13838.40 лв.
3 №РД50-30/U-49 от 01.04.2022г. УЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 год. ”МАРС-2001-1” ООД 31/12/2022 96.00 лв.
4 №РД50-30/U-50 от 26.04.2022г. контрол на осветление, микроклимат и импеданс на контура „фаза защитен проводник” на работните места на възложителя с Акредитиран Орган за контрол от вида „С”. ”МАРС-2001-1” ООД 26/05/2022 120.00 лв.
5 №РД50-30/U-51 от 03.05.2022г. доставка и монтаж на щори "РОЛПЛАСТ" ЕООД 31/12/2022 410.00 лв.
6 №РД50-30/U-52 от 03.05.2022г. предоставяне на хостинг и домейн за сайта на МИГ Самоков „ВЕДЕНА – ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ” ЕООД 31/12/2022 218.60 лв.
7 №РД50-30/U-53 от 16.05.2022г. Публикации във вестник „ВЯРА” до края на 2022 год. “АВС КО“ ООД 31/12/2022 5400.00 лв.
8 №РД50-30/U-54 от 09.06.2022г. Изработване на филм за дейността на МИГ Самоков “ДОМИШЛЯРОВ” EООД 31/12/2022 8500.00 лв.
9 №РД50-30/U-55 от 20.06.2022г. Организиране на информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерките от СВОМР НЧ "Възраждане - 2016"- с. Продановци 21/06/2022 182.00 лв.
10 №РД50-30/U-56 от 20.06.2022г. Организиране на информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерките от СВОМР НЧ "Виделина - 1932- с. Широки дол 21/06/2022 182.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС

Регистър договори юридически и физически лица 2021 година

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 № РД 50-30 / U-34а от 27.01.2021г. публикации във вестник Струма “СТРУМА” ЕООД 31/12/2021 97.20 лв.
2 РД 50-30/ GD-48 от 24.02.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 3.3.1.7 Преслав Трилков Гайдарски 16/08/2021 537.00 лв.
3 РД50-30/ GD-49 от 24.02.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 3.3.1.7 Милена Захариева 16/08/2021 626.50 лв.
4 РД50-30/ GD-50 от 24.02.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 3.3.1.7 Иванка Христова - Вукова 16/08/2021 626.50 лв.
5 РД50-30/ GD-51 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 1.1.1.1-3 Димитрина Маринова 11/06/2021 0.00 лв.
6 РД50-30/ GD-52 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 1.1.1.1-3 Ирина Кръстева 11/06/2021 179.00 лв.
7 РД50-30/ GD-53 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като секретар по мярка 1.1.1.1-3 Любомир Божков 11/06/2021 0.00 лв.
8 РД50-30/ GD-54 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като оценител, член на ОС по мярка 1.1.1.1-3 Иванка Вукова 11/06/2021 179.00 лв.
9 № РД 50-30 / U-34 от 09.03.2021г публикации във вестник Земя “РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕВРОМЕДИЯ“ ООД 31/12/2021 360.00 лв.
10 РД 50-30/U-35 от 09.04.2021 г. публикации във вестник Приятел „Приятел 21” ЕООД 31/12/2021 150.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС

Регистър договори юридически и физически лица 2020 година

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 РД 50-30/U-01 от 27.04.2018 г., и доп споразумение №1 от 24.02.2020 Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ Ведена – Информационни системи и решения ЕООД 31/12/2020 1 335.00 лв.
2 РД 50-30/ GD-30 от 04.03.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Милена Захариева 21/04/2020 0.00 лв.
3 РД 50-30/ GD-31 от 04.03.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Димитрина Маринова 21/04/2020 0.00 лв.
4 РД 50-30/ GD-32 от 04.03.2020 г. Участие в оценителна комисия като оценител, член на ОС по мярка 7.5 Иванка Христова- Вукова 21/04/2020 0.00 лв.
5 RF№50-30/U-26 от 11.6.2020 г. публикации във вестник Самоков 365 СИ МЕДИЯ 7 ЕООД 31/12/2020 1 016.67 лв.
6 РД 50-30/ GD-33 от 01.07.2020 г. Участие в оценителна комисия като оценител, член на ОС по мярка 7.5 Иванка Христова- Вукова 18/08/2020 179.00 лв.
7 РД 50-30/ GD-34 от 01.07.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Димитрина Маринова 18/08/2020 447.00 лв.
8 РД 50-30/ GD-35 от 01.07.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Николина Дечева 18/08/2020 268.50 лв.
9 RF№50-30/U-27 от 01.07.2020 г. Отпечатване на рекламни, информационни и други материали СТОЙЧЕВ АРТ ЕООД 31/12/2020 5 574.00 лв.
10 RF№50-30/U-28 от 01.07.2020 г. Излъчване на репортажи, интервюта, съобщения и обяви по кабелна телевизия РИЛА САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ ООД 31/12/2020 2825.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС

регистър договори 2019 година

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 BG06RDNP001-19.085-0012-GD1/03.07.2019 „Координатор” по проект с наименование „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии” Иванка Стоянова Христова-Вукова 03.01.2020 г. 4,600.00 лв.
2 BG06RDNP001-19.085-0012-U/08.07.2019 “Излъчване на репортажи, интервюта, съобщения и обяви по кабелна телевизия „РИЛА” гр. Самоков” Сателитни системи ООД 03.01.2020 г. 699.00 лв.
3 BG06RDNP001-19.085-0012-U1/27.08.2019 „Организиране и провеждане на две срещи - посещения с потенциални партньори от Италия и Испания“ „Риварс тур” ЕООД 03.11.2019 г. 28,960.00 лв.
4 BG06RDNP001-19.085-0012-U3/02.09.2019 Публикации във вестник «Самоков 365»”, СИ МЕДИЯ 7 ЕООД 03.01.2020 г. 699.00 лв.
5 BG06RDNP001-19.085-0012-GD2/12.09.2019 устни преводачески услуги за нуждите на МИГ Самоков Любка Иванова Йонкова 31.12.2019 г. 4,000.00 лв.
6 BG06RDNP001-19.085-0012-U2/13.12.2019 1. Изработка на информационна табела-1бр. 2. Изготвяне и отпечатване на информационна брошура – 150бр. „Джеси Правец” ЕООД 03.01.2020 г. 680.00 лв.
7 BG06RDNP001-19.085-0012-GD3/13.12.2019 писмен превод от български език на английски език на Споразумение за партньорство в изпълнение на проект с наименование Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии”. Стефка Иванова Атанасова-Йовчева 18.12.2019 г. 120.00 лв.
8 BG06RDNP001-19.085-0012-U4/13.12.2019 Осигуряване на кафе пауза за информационна конференция „Влади рум” ЕООД 03.01.2020 г. 340.00 лв.
9 BG06RDNP001-19.085-0012-GD4/18.12.2019 „Предварителни проучвания и консултации, свързани с разработване на проекта за сътрудничество, включително за издаване на нормативно изискуеми становища, свързани с реализация на проект за сътрудничество” Таня Иванова Димитрова 03.01.2020 г. 4,000.00 лв.
10 BG06RDNP001-19.085-0012-GD5/18.12.2019 „Изготвяне на проект за транснационално сътрудничество с партньори от Италия и Испания по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ Красимира Александрова Костадинова 30.12.2019 г. 1,680.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 РД 50-30 / U-01 / 27.04.2018 Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ САМОКОВ „ВЕДЕНА-Информационни системи и решения“ ЕООД, ЕИК 175199193 30.09.2023 9 360.00 лв.
2 РД 50-30 / U-02 / 27.04.2018 Финансово-счетоводното обслужване на сдружение МИГ САМОКОВ по Споразумение №РД 50-30/ 18.04.2018… „АКАНТА” ЕООД, ЕИК 203653810 30.09.2023 13 000,00 лв.
3 РД 50-30 / U-03 / 03.05.2018 Публикации във вестник „Приятел“ „ПРИЯТЕЛ 21” ЕООД, ЕИК 177037471 31.12.2018 1 760,00 лв.
4 РД 50-30 / U-04 / 03.05.2018 Публикации във вестник „Самоков 365“ „СИ МЕДИЯ 7” ЕООД, ЕИК 202019567 31.12.2018 1 760,00 лв.
5 РД 50-30 / U-05 / 10.05.2018 Излъчвания по кабелна телевизия „РИЛА“ „САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ” ООД, ЕИК 831114006 31.12.2018 920,00 лв.
53 РД 50-30 / U-06 / 01.06.2018 Отпечатване на информационни и рекламни материали, свързани с популяризиране дейността на МИГ „СИТИ ВИЖЪН” ООД , ЕИК 131070161 31.12.2018 7 885,20 лв.
64 РД 50-30 / U-17 / 25.09.2018 Организиране на информационна среща в с.Продановци на 26 септ. 2018 г. „Дилия пейпър” ООД , ЕИК 201242001 26.09.2018 210,00 лв.
63 РД 50-30 / U-16 / 21.09.2018 Организиране на информационна среща в с.Марица на 25 септ. 2018 г. ЕТ „Иван Стоименов” , ЕИК 131097678 25.09.2018 210,00 лв.
62 РД 50-30 / U-15 / 21.09.2018 Организиране на информационна среща в с.Радуил на 25 септ.2018 г. НЧ „Христо Ботев - 1903”; ЕИК 000762825 25.09.2018 210,00 лв.
61 РД 50-30 / U-14 / 19.09.2018 Организиране на информационен семинар в гр. Самоков на 20 септ. 2018 г. ОП ”Маркетинг, туризъм и туристически дейности”; ЕИК 0007764910353 20/09/2018 380,00 лв.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 2023 ГОДИНА

18.12.2023 година

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за
: „Изработване и доставка на рекламни материали за информация и публичност по проект „Пътят на зрънцето, шевицата и песента“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование по „Пътят на зрънцето, шевицата и песента“ за сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607 и във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), СНЦ „МИГ Самоков“ провежда настоящата пазарна консултация за определяне стойността на разхода за: „Изработване и доставка на рекламни материали за информация и публичност по проект „Пътят на зрънцето, шевицата и песента“

Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Организиране и провеждане на два еднодневни фестивала”.
Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.
Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 28.12.2023 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!
Приложения:

1. Приложение № 1 – Технически спецификации;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец(doc формат);

3. Приложение № 2 – Оферта по образец(pdf формат);

18.12.2023 година

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за
: „Организиране и провеждане на два еднодневни фестивала” на територията на МИГ Самоков  по проект „Пътят на зрънцето, шевицата и песента“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование по „Пътят на зрънцето, шевицата и песента“ за сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607 и във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), СНЦ „МИГ Самоков“ провежда настоящата пазарна консултация за определяне стойността на разхода за: „Организиране и провеждане на два еднодневни фестивала”.

Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Организиране и провеждане на два еднодневни фестивала”.
Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.
Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 28.12.2023 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!
Приложения:

1. Приложение № 1 – Технически спецификации;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец(doc формат);

3. Приложение № 2 – Оферта по образец(pdf формат);

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 2022 ГОДИНА

20.12.2022 година

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за
: „Организиране и провеждане на Хепънинг „Live! Участвай! Гледаме те!“ – обществено събитие/фестивал за селата на територията на МИГ Самоков  по проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование по проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Организиране и провеждане на Хепънинг „Live! Участвай! Гледаме те!“ – обществено събитие/фестивал за селата на територията на МИГ Самоков .

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!
Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 29.12.2022 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.

1. Приложение № 1 – Технически спецификации;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец;

20.12.2022 година

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за
: „Доставка на 1 /един/ брой снимачно техническо оборудване и софтуер към него” за нуждите на МИГ Самоков по проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование по проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Доставка на 1 /един/ брой снимачно техническо оборудване и софтуер към него”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!
Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 29.12.2022 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.

1. Приложение № 1 – Технически спецификации;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец;

20.12.2022 година

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за
: „Изработване на информационно мобилно приложение” за нуждите на МИГ Самоков по проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование по проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Изработване на информационно мобилно приложение”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!
Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 29.12.2022 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.

1. Приложение № 1 – Технически спецификации;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец;

21.10.2022 година

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за
: „Доставка и инсталация на видеоконферентна система за оборудване на видеоконферентна зала за минимум 20 човека“ за нуждите на МИГ Самоков по проект „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър!  “

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване на СНЦ „МИГ Самоков“ с проект с наименование „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “ за сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607 и във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), СНЦ „МИГ Самоков“ провежда настоящата пазарна консултация за определяне стойността на разхода за: „Доставка и инсталация на видеоконферентна система за оборудване на видеоконферентна зала за минимум 20 човека“ за нуждите на МИГ Самоков по проект „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.
Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 28.10.2022 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Технически спецификации;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец;

21.10.2022 година

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за
: „Доставка на един брой фотоапарат с обектив “ по  проект „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование по проект „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Доставка на един брой фотоапарат с обектив “

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.

Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 28.10.2022 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Технически спецификация;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец;

21.10.2022 година

  I. ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за : „Организиране и провеждане на Хепънинг „Live! Участвай! Гледаме те!“ – обществено събитие/фестивал за селата на територията на МИГ Самоков по проект „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование по проект „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Организиране и провеждане на Хепънинг „Live! Участвай! Гледаме те!“ – обществено събитие/фестивал за селата на територията на МИГ Самоков по проект „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.

Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 28.10.2022 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Технически спецификация;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец;

21.10.2022 година

  I. ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за
„Изработване и доставка на рекламни материали за     информация и публичност по проект „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване на СНЦ „МИГ Самоков“ с проект с наименование „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “ за сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607 и във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), СНЦ „МИГ Самоков“ провежда настоящата пазарна консултация за определяне стойността на разхода за: „Изработване и доставка на рекламни материали за информация и публичност по проект „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! “

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.
Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 28.10.2022 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец;

21.10.2022 година

I. ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за „Изработване и доставка на рекламни материали за информация и публичност по проект „Да усетим аромата на билките“:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване на СНЦ „МИГ Самоков“ с проект с наименование „Да усетим аромата на билките“ за сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607 и във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), СНЦ „МИГ Самоков“ провежда настоящата пазарна консултация за определяне стойността на разхода за: „Изработване и доставка на рекламни материали за информация и публичност по проект „Да усетим аромата на билките“

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
1. Срок на валидност на офертата;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на оферента.
Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 27.10.2022 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 – Оферта по образец;

21.10.2022 година

I. ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА
ЧЛ.44 ОТ ЗОП за определяне стойността на разхода за „Закупуване на техническо оборудване за излъчване на живо от 10 населени места на територията на община Самоков“:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване на СНЦ „МИГ Самоков“ с проект с наименование „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър! за вътрешнотериториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607 и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), СНЦ „МИГ Самоков“ провежда настоящата пазарна консултация за определяне стойността на разхода за „Закупуване на техническо оборудване за излъчване на живо от 10 населени места на територията на община Самоков“.

1.Условия, на които следва да отговарят оферентите:
1.Оферентите, които са местни лица следва да са вписани в търговския регистър.
2.Оферентите, които са чуждестранни лица следва да представят документ за правоспособност съгласно местното им законодателство.

2.Изисквания към офертите:
1.Офертата следва да е изготвена на български език;
2.Офертата следва да е представена в един оригинален екземпляр на адрес:
СНЦ „МИГ Самоков“ гр. Самоков, ул.“Македония“ № 34 /офис на сдружение „МИГ Самоков“/.
Офертата следва да е представена на официална бланка на оферента;

3.Съдържание на офертата:
1.наименование на оферента; адрес на оферента;
2.ЕИК на оферента;
3.срок на валидност на офертата (не по-малко от 180 дни)
4.дата на издаване на офертата;
5.подпис и печат на оферента;
6.техническо предложение;
7.ценово предложение в лева с посочено ДДС.

4.Срок за подаване на офертите:

Оферти могат да бъдат подавани в срок до 27.10.2022 г. (вкл. включително) до 17.00 часа.

Начин на подаване на офертите:
Офертите се подават от оферента или надлежно упълномощен представител лично или чрез пощата или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: СНЦ „МИГ Самоков“, гр. Самоков, ул.“Македония“ № 34 /офис на сдружение „МИГ Самоков“/.
Офертите се представят в непрозрачни запечатани пликове с посочване: наименованието на оферента, адрес за кореспонденция, телефон, факс и текста „Оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от Закона за обществените поръчки за „Закупуване на техническо оборудване за излъчване на живо от населени места от територията на община Самоков“.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всяка друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет страницата на СНЦ „МИГ Самоков“ http://www.mig-samokov.eu
Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

5.Приложения:
Приложение №1: Техническа спецификация за „Закупуване на техническо оборудване за излъчване на живо от населени места от територията на община Самоков“.
Приложение №2: Представяне на участника.
Приложение №3: Техническо предложение.
Приложение №4: Ценово предложение.
Приложение № 5: Декларация по чл. 10, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
Приложение № 6: Декларация;
Приложение № 7: Декларация за съгласие за обработване на лични данни.

II. ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, КАТО СЕ ПРЕДВИЖДА ОБОСОБЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „САМОКОВ-УНИКАЛНО СЪЧЕТАНИЕ НА ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА И ПРИРОДА”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Самоков” планира да кандидатства с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
В проектното предложение е включена дейност за извършване на основен ремонт и преустройство на самостоятелен обект на съществуваща сграда, като се предвижда обособяване на функционални зони и помещения за нуждите на Културен център „Самоков-уникално съчетание на традиции, култура и природа”.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт и преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9”, гр. Самоков в културен център „Самоков – уникално съчетание на традиции, култура и природа” в УПИ VI за многофункционална сграда“, Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г., в УПИ VI- „за многофункционална сграда“, кв.416 по плана на гр. Самоков.
Индикативното ценово предложение следва да съдържа стойности без ДДС и с ДДС, да е съобразено с изискванията на Възложителя за видовете работи и да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящото пазарно проучване стойности имат индикативен характер и не са обвързващи в случай на откриване на обществена поръчка по реда на ЗОП, като имат единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка.
Настоящата покана и приложенията й са публикувани на профила на купувача на СНЦ „МИГ Самоков” в Централизираната електронна платформа, на електронен адрес: https://app.eop.bg.

Офертата следва да бъде представена до 17:30 часа на 29.08.2022 г.
Офертите за участие следва да се депозират по един от следните начини:
1. Лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга до 17.30ч. на 29.08.2022г. в офиса на МИГ Самоков или на адрес: гр. Самоков, ПК 2000, ул.”Македония” № 34 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.30ч

Важно: Един оферент има право да подава  само една оферта!

II. ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „САМОКОВ-УНИКАЛНО СЪЧЕТАНИЕ НА ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА И ПРИРОДА”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Самоков” планира да кандидатства с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
В проектното предложение е включена дейност за доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Културен център „Самоков-уникално съчетание на традиции, култура и природа”.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на „Културен център „Самоков – уникално съчетание на традиции, култура и природа”, по Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г
Индикативното ценово предложение следва да съдържа стойности без ДДС и с ДДС, да е съобразено с изискванията на Възложителя за видовете работи и да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящото пазарно проучване стойности имат индикативен характер и не са обвързващи в случай на откриване на обществена поръчка по реда на ЗОП, като имат единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка.
Настоящата покана и приложенията й са публикувани на профила на купувача на СНЦ „МИГ Самоков” в Централизираната електронна платформа, на електронен адрес: https://app.eop.bg.

Офертата следва да бъде представена до 17:30 часа на 29.08.2022 г.
Офертите за участие следва да се депозират по един от следните начини:
1. Лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга до 17.30ч. на 29.08.2022г. в офиса на МИГ Самоков или на адрес: гр. Самоков, ПК 2000, ул.”Македония” № 34 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.30ч

Важно: Един оферент има право да подава  само една оферта!

Обществени поръчки 2020

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на  Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки,  провежда настоящата пазарна консултация.

Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за:

„Организиране и провеждане на три двудневни фестивала за експониране и запазване на местния традиционен поминък по проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:

  1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
  2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
  3. Оферта по образец – Приложение № 2;
  4. Срок на валидност на офертата;
  5. Дата на издаване на офертата;
  6. Подпис и печат на оферента.

Важно: Един оферент има право да подава  само една оферта!

 Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34,  или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.

Дата на публикуване: 14.12.2020 г., 10:00 часа

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Доставка на осем броя сглобяеми дървени павилиони по проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за:

„Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за:

„Доставка на 1 брой фотоапарат”

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:

Обществени поръчки 2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 186 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„Организиране и провеждане на работно посещение на МИГ Самоков във Франция с цел „Обмен на добри практики за подобряване на административния капацитет на МИГ”

Дата на публикуване: 14.11.2019 г., 14:00 часа