В периода от 4 до 7 октомври работната група, представяща Сдружение „МИГ Самоков” посети Италия в изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.085-0012 с наименование „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии”, финансиран по Административен договор №РД50-27/03.07.2019 г. Основната цел на посещението бе провеждането на преговори за международно партньорство и сътрудничество с Местната инициативна група „Апенино Болонезе” от областта Емилия – Романя, Италия.По време на посещението екипа се срещна с кмета на община Сан Мауро Пасколи – г-жа Лучана Гарбуля, която лично запозна гостите с историята на един от най-известните италиански поети Джовани Пасколи – възпял в своето творчество природата на родния му край. Имението на писателя – Вила „Торлония“ продължава да функционира в обществена полза като предлага безкрайни възможности за фирми и физически лица за организиране и провеждане на събития – изложби, концерти, театри, фестивали, конференции, обучения и дори сватби. Гордост на общината е родната къща – музей на поета Джовани Пасколи в град Сан Мауро Пасколи.
В Болоня работната група се срещна с г-н Клаудио Раваглия, административен мениджър на Местната инициативна група Апенино Болонезе, който направи представяне на тяхната структура и дейности. МИГ Апенино Болонезе е създаден през 2002 г. и работи вече в трети програмен период. Организацията представлява публично – частен консорциум по програмата ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони на региона Емилия-Романя с цел насърчаване на нови възможности за устойчиво икономическо и социално развитие в района. За всеки програмен период изготвят план за развитие, еквивалент на нашата Стратегия за ВОМР.
След проведените преговори, г-н Клаудио Раваглия изрази желание за двустранно сътрудничество в областта на предприемачеството за развитие на селските райони на териториите на двете организации. Предстои сключване на Споразумение за сътрудничество между МИГ Самоков и МИГ Апенино Болонезе.