ПРЕДВАРИТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ НА ЕТАП 1 ПО ДОКУМЕНТИ:

ЗА ПОДМЯРКА 4.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Васка Николова Каптебилова
 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Цветомир Рангелов Рангелов
 • Николина Христова Дечева
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Павлина Савова Йончина
 • Диана Динкова Аладжова-Димитрова
 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева
 • Кристина Йорданова Савова
 • Мария Иванова Димова

 

ЗА ПОДМЯРКА 4.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Цветомир Рангелов Рангелов
 • Николина Христова Дечева
 • Васка Николова Каптебилова
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Павлина Савова Йончинa
 • Кристина Йорданова Савова
 • Мария Иванова Димова

 

ЗА ПОДМЯРКА 6.4 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Цветомир Рангелов Рангелов
 • Николина Христова Дечева
 • Васка Николова Каптебилова
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Павлина Савова Йончина
 • Кристина Йорданова Савова
 • Мария Иванова Димова

 

ЗА ПОДМЯРКА 7.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Николина Христова Дечева
 • Васка Николова Каптебилова
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Павлина Савова Йончина
 • Димитрина Иванова Маринова
 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева

 

ЗА ПОДМЯРКА 7.5 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Николина Христова Дечева
 • Васка Николова Каптебилова
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Павлина Савова Йончина
 • Димитрина Иванова Маринова
 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева

 

ЗА ПОДМЯРКА 8.6 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Цветомир Рангелов Рангелов
 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Кристина Йорданова Савова

 

ЗА ПОДМЯРКА 109 (ОПОС) ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Димитрина Иванова Маринова

 

ЗА ПОДМЯРКА 1.1.1.1-3 (ОП РЧР) ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Васка Николова Каптебилова
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Павлина Савова Йончина
 • Димитрина Иванова Маринова
 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева

 

ЗА ПОДМЯРКА 1.2.1.6 (ОП РЧР) ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Васка Николова Каптебилова
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Димитрина Иванова Маринова
 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева

 

ЗА ПОДМЯРКА 1.3.2.3 (ОП РЧР) ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Димитрина Иванова Маринова
 • Васка Николова Каптебилова
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Павлина Савова Йончина
 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева

 

ЗА ПОДМЯРКА 3.3.1.7 (ОП РЧР) ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Васка Николова Каптебилова
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева