МИГ САМОКОВ обяви първи приеми на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. През следващите месеци предстои да бъдат отворени приеми и по останалите мерки. За финансова помощ могат да кандидатстват с проектни предложения хора и фирми от територията на община Самоков.

Между 17 и 26 септември МИГ САМОКОВ организира информационни срещи в населени места на общината за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки.

На тези срещи КАНИМ ВСИЧКИ земеделци, лесовъди, хора с бизнес или работещи в областта на производство, преработване или услуги. Там ще може да получите повече информация и разяснения по условията и правилата за кандидатстване, както и полезни информационни материали.

ГРАФИКЪТ ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ Е КАКТО СЛЕДВА:

Място Дата и час
с. Доспей 17 септември от 18:30 ч.
с. Драгушиново 18 септември от 18:30 ч.
с. Широки дол 19 септември  от 18:30 ч.
гр. Самоков, в хотел „Арена“ 20 септември от 17:30 ч.
с.Радуил 25 септември от 18:00 ч.
с. Марица 25 септември от 19:30 ч.
с. Продановци 26 септември от 18:30 ч.