Събитие Място

Дата и час

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми.

с. Долни окол

 

10 декември 2019 г. 10:00 ч.

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР

гр. Самоков,
зала в хотел „Арена“

13 декември 2019 г. 13:00 ч.