Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2. Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри списък, включващ пет проектни предложения на обща стойност 721 124 лева.

Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“. С одобрените кандидати фондът ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Втори прием по същата мярка 7.2. за остатъчния бюджет ще бъде обявен през месец май 2019 г.