20 08, 2021

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец

2021-09-16T16:15:10+03:0020.08.2021|Tags: |

На 18 и 19 август 2021 г. в хотел „Рила“, к.к Боровец се проведе Национална работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа. Срещата откриха зам. министърът на Министерство на земеделието и храните Георги Събев и кметът на община Самоков Владимир Георгиев. На срещата присъстваха и представители на Държавен фонд “Земеделие”. Темата на работната среща бе: „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“. Бяха обсъдени предизвикателствата и важните въпроси, които стоят пред Местните инициативни групи при прилагането на различните мерки за развитие на селските райони. Експерти от Държавен фонд „Земеделие“ изнесоха информация относно прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие. (още…)

16 12, 2019

Информационна среща в гр. Самоков

2019-12-17T11:14:23+02:0016.12.2019|Tags: |

На 13 декември 2019 г. МИГ САМОКОВ проведе информационен семинар във гр. Самоков за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения  по различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА.

16 12, 2019

Информационна среща в с. Долни Окол

2019-12-16T15:40:09+02:0016.12.2019|Tags: |

На 10 декември 2019 г. МИГ САМОКОВ проведе информационна среща в сградата на кметството с. Долни Окол за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения по различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА.

На срещата присъстваха земеделци и хора от бизнеса.

26 09, 2018

Информационна среща в Радуил

2018-12-20T19:44:29+02:0026.09.2018|Tags: |

На 25 септември 2018 г. в читалището на село Радуил се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха земеделци и хора с бизнес. Освен с възможностите за подпомагане на техните дейности с безвъзмездна финансова помощ, беше обсъдено и какви нужди има селото за подобряване на инфраструктурата му.

21 09, 2018

Информационен семинар в Самоков

2018-12-20T14:26:43+02:0021.09.2018|Tags: |

На 20 септември 2018 г. в хотел „Арена“ – Самоков се проведе информационен семинар за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

20 09, 2018

Инфо среща в село Широки дол

2018-12-20T19:52:43+02:0020.09.2018|Tags: |

На 19 септември се проведе информационна среща в читалището на с. Широки дол за запознаване на хората с възможностите да кандидатсват с проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

Обсъдени бяха възможностите за подпомагане по предстоящите за отваряне мерки от Програмата за развитие на селските райони и по ОП „Развитие на човешките ресурси. Поставиха се въпроси за съдействие на МИГ-а по подобряване на инфраструктурата в селото и в частност тротоарите и камбанарията.

19 09, 2018

Информационна среща в село Драгушиново

2018-12-20T15:05:18+02:0019.09.2018|Tags: |

На 18 септември 2018 г. в читалището на село Драгушиново се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

5 09, 2018

ПОКАНА за участие в информационни срещи от 17. до 26. септември 2018 г.

2018-12-20T13:55:56+02:0005.09.2018|Tags: |

МИГ САМОКОВ обяви първи приеми на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. През следващите месеци предстои да бъдат отворени приеми и по останалите мерки. За финансова помощ могат да кандидатстват с проектни предложения хора и фирми от територията на община Самоков. (още…)

Go to Top