информационни срещи

/Tag: информационни срещи
16 12, 2019

Информационна среща в гр. Самоков

2019-12-17T11:14:23+03:0016.12.2019|Tags: |

На 13 декември 2019 г. МИГ САМОКОВ проведе информационен семинар във гр. Самоков за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения  по различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА.

16 12, 2019

Информационна среща в с. Долни Окол

2019-12-16T15:40:09+03:0016.12.2019|Tags: |

На 10 декември 2019 г. МИГ САМОКОВ проведе информационна среща в сградата на кметството с. Долни Окол за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения по различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА.

На срещата присъстваха земеделци и хора от бизнеса.

27 09, 2018

Информационна среща в Продановци

2019-12-16T14:37:59+03:0027.09.2018|Tags: |

На 26 септември 2018 г. в кръчмата на село Продановци се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

26 09, 2018

Информационна среща в Радуил

2018-12-20T19:44:29+03:0026.09.2018|Tags: |

На 25 септември 2018 г. в читалището на село Радуил се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха земеделци и хора с бизнес. Освен с възможностите за подпомагане на техните дейности с безвъзмездна финансова помощ, беше обсъдено и какви нужди има селото за подобряване на инфраструктурата му.

21 09, 2018

Информационен семинар в Самоков

2018-12-20T14:26:43+03:0021.09.2018|Tags: |

На 20 септември 2018 г. в хотел „Арена“ – Самоков се проведе информационен семинар за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

20 09, 2018

Инфо среща в село Широки дол

2018-12-20T19:52:43+03:0020.09.2018|Tags: |

На 19 септември се проведе информационна среща в читалището на с. Широки дол за запознаване на хората с възможностите да кандидатсват с проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

Обсъдени бяха възможностите за подпомагане по предстоящите за отваряне мерки от Програмата за развитие на селските райони и по ОП „Развитие на човешките ресурси. Поставиха се въпроси за съдействие на МИГ-а по подобряване на инфраструктурата в селото и в частност тротоарите и камбанарията.

19 09, 2018

Информационна среща в село Драгушиново

2018-12-20T15:05:18+03:0019.09.2018|Tags: |

На 18 септември 2018 г. в читалището на село Драгушиново се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

5 09, 2018

ПОКАНА за участие в информационни срещи от 17. до 26. септември 2018 г.

2018-12-20T13:55:56+03:0005.09.2018|Tags: |

МИГ САМОКОВ обяви първи приеми на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. През следващите месеци предстои да бъдат отворени приеми и по останалите мерки. За финансова помощ могат да кандидатстват с проектни предложения хора и фирми от територията на община Самоков. (още…)