Начало2019-07-18T13:13:57+03:00

Новини

1909, 2018

Информационна среща в село Драгушиново

19.09.2018|Tags: |

На 18 септември 2018 г. в читалището на село Драгушиново се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

509, 2018

ПОКАНА за участие в информационни срещи от 17. до 26. септември 2018 г.

05.09.2018|Tags: |

МИГ САМОКОВ обяви първи приеми на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. През следващите месеци предстои да бъдат отворени приеми и по останалите мерки. За финансова помощ могат да кандидатстват с проектни предложения хора и фирми от територията на община Самоков. (още…)

2205, 2018

Информация за споразумението за финансиране изпълнението на стратегията за ВОМР на “МИГ САМОКОВ“

22.05.2018|

На 18.04.2018 г. беше подписано Споразумение за финансиране изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, на Оперативна програма „Околна среда“ и на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общият размер на одобрените  средства за изпълнение на проекти към многофондовата стратегия е в размер на 5 540 982 лв., от които 2 933 3700 лв. са осигурени от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 1 486 408 лв. от Европейския социален фонд и 1 120 874 лв. от Европейския фонд за социално развитие.

(още…)

Събития

Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018
Информационен семинар в Самоков
21.09.2018
Инфо среща в село Широки дол
20.09.2018

Индикативни графици по години