Начало2019-07-18T13:13:57+03:00

Новини

1110, 2018

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 4.2

11.10.2018|

Управителният съвет на сдружение „МИГ САМОКОВ“ на  свое заседание от 26.09.2018 г. реши да удължи срока за прием на проекти по обявената на 23 август процедура BG06RDNP001-19.070 – МИГ САМОКОВ: мярка 4.2 “ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ”. Първоначално обявеният срок за прием 15 октомври 2018 г. се променя на 12 ноември 2018 г., 17:00 ч.

2709, 2018

Информационна среща в Продановци

27.09.2018|Tags: |

На 26 септември 2018 г. в кръчмата на село Продановци се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

2609, 2018

Информационна среща в Радуил

26.09.2018|Tags: |

На 25 септември 2018 г. в читалището на село Радуил се проведе информационна среща за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха земеделци и хора с бизнес. Освен с възможностите за подпомагане на техните дейности с безвъзмездна финансова помощ, беше обсъдено и какви нужди има селото за подобряване на инфраструктурата му.

Събития

Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018
Информационен семинар в Самоков
21.09.2018
Инфо среща в село Широки дол
20.09.2018

Индикативни графици по години