Начало2019-12-17T11:16:23+03:00

Новини

1612, 2019

Информационна среща в гр. Самоков

16.12.2019|Tags: |

На 13 декември 2019 г. МИГ САМОКОВ проведе информационен семинар във гр. Самоков за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения  по различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА.

1612, 2019

Информационна среща в с. Долни Окол

16.12.2019|Tags: |

На 10 декември 2019 г. МИГ САМОКОВ проведе информационна среща в сградата на кметството с. Долни Окол за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения по различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА.

На срещата присъстваха земеделци и хора от бизнеса.

512, 2019

Промяна в графика на планиран информационен семинар

05.12.2019|

Планираният за 13.12.2019 г. от 13:00 ч. в зала „Арена“ , гр. Самоков информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР  ще се проведе на 13.12.2019 г. от 13:00 ч. в сградата на Община Самоков, ет.3, стая 319

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години