Начало2019-07-18T13:13:57+03:00

Новини

1912, 2018

Открит е прием на проекти по Мярка 4.1 за земеделци

19.12.2018|

От 19 декември 2018 г. до 19 февруари 2019 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на земеделски производители от община Самоков и работещи на територията на общината, за модернизиране на машинния парк за обработка на земята и прибиране на реколтата от земеделската продукция, обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и преработка на произведената земеделска продукция, подобряване на условията за труд, ветеринарното обслужване, хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните ферми, подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за производство на пчелен мед.
По приема ще могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро;

Размерът на инвестициите по проекта може да бъде от 8 хил. лв. до 160 хил. лв. , като предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в  размер на 50% от направените инвестиционни разходи и може да достигне 60% за млади земеделски стопани, за колективни инвестиции или за биологично земеделие.

Повече информация ще намерите в „Открити процедури“

1412, 2018

Одобрени проекти по мярка 7.2

14.12.2018|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2. Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри списък, включващ пет проектни предложения на обща стойност 721 124 лева.

Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“. С одобрените кандидати фондът ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Втори прием по същата мярка 7.2. за остатъчния бюджет ще бъде обявен през месец май 2019 г.

Събития

Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018
Информационен семинар в Самоков
21.09.2018
Инфо среща в село Широки дол
20.09.2018

Индикативни графици по години