РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ГОДИНИ

Регистър договори юридически и физически лица 2021 година

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 № РД 50-30 / U-34а от 27.01.2021г. публикации във вестник Струма “СТРУМА” ЕООД 31/12/2021 97.20 лв.
2 РД 50-30/ GD-48 от 24.02.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 3.3.1.7 Преслав Трилков Гайдарски 16/08/2021 537.00 лв.
3 РД50-30/ GD-49 от 24.02.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 3.3.1.7 Милена Захариева 16/08/2021 626.50 лв.
4 РД50-30/ GD-50 от 24.02.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 3.3.1.7 Иванка Христова - Вукова 16/08/2021 626.50 лв.
5 РД50-30/ GD-51 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 1.1.1.1-3 Димитрина Маринова 11/06/2021 0.00 лв.
6 РД50-30/ GD-52 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като Външен експерт оценител по мярка 1.1.1.1-3 Ирина Кръстева 11/06/2021 179.00 лв.
7 РД50-30/ GD-53 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като секретар по мярка 1.1.1.1-3 Любомир Божков 11/06/2021 0.00 лв.
8 РД50-30/ GD-54 от 02.04.2021 г. Участие в оценителна комисия като оценител, член на ОС по мярка 1.1.1.1-3 Иванка Вукова 11/06/2021 179.00 лв.
9 № РД 50-30 / U-34 от 09.03.2021г публикации във вестник Земя “РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕВРОМЕДИЯ“ ООД 31/12/2021 360.00 лв.
10 РД 50-30/U-35 от 09.04.2021 г. публикации във вестник Приятел „Приятел 21” ЕООД 31/12/2021 150.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС

Регистър договори юридически и физически лица 2020 година

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 РД 50-30/U-01 от 27.04.2018 г., и доп споразумение №1 от 24.02.2020 Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ Ведена – Информационни системи и решения ЕООД 31/12/2020 1 335.00 лв.
2 РД 50-30/ GD-30 от 04.03.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Милена Захариева 21/04/2020 0.00 лв.
3 РД 50-30/ GD-31 от 04.03.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Димитрина Маринова 21/04/2020 0.00 лв.
4 РД 50-30/ GD-32 от 04.03.2020 г. Участие в оценителна комисия като оценител, член на ОС по мярка 7.5 Иванка Христова- Вукова 21/04/2020 0.00 лв.
5 RF№50-30/U-26 от 11.6.2020 г. публикации във вестник Самоков 365 СИ МЕДИЯ 7 ЕООД 31/12/2020 1 016.67 лв.
6 РД 50-30/ GD-33 от 01.07.2020 г. Участие в оценителна комисия като оценител, член на ОС по мярка 7.5 Иванка Христова- Вукова 18/08/2020 179.00 лв.
7 РД 50-30/ GD-34 от 01.07.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Димитрина Маринова 18/08/2020 447.00 лв.
8 РД 50-30/ GD-35 от 01.07.2020 г. Участие в оценителна комисия като външен експерт оценител по мярка 7.5 Николина Дечева 18/08/2020 268.50 лв.
9 RF№50-30/U-27 от 01.07.2020 г. Отпечатване на рекламни, информационни и други материали СТОЙЧЕВ АРТ ЕООД 31/12/2020 5 574.00 лв.
10 RF№50-30/U-28 от 01.07.2020 г. Излъчване на репортажи, интервюта, съобщения и обяви по кабелна телевизия РИЛА САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ ООД 31/12/2020 2825.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС

регистър договори 2019 година

wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 BG06RDNP001-19.085-0012-GD1/03.07.2019 „Координатор” по проект с наименование „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии” Иванка Стоянова Христова-Вукова 03.01.2020 г. 4,600.00 лв.
2 BG06RDNP001-19.085-0012-U/08.07.2019 “Излъчване на репортажи, интервюта, съобщения и обяви по кабелна телевизия „РИЛА” гр. Самоков” Сателитни системи ООД 03.01.2020 г. 699.00 лв.
3 BG06RDNP001-19.085-0012-U1/27.08.2019 „Организиране и провеждане на две срещи - посещения с потенциални партньори от Италия и Испания“ „Риварс тур” ЕООД 03.11.2019 г. 28,960.00 лв.
4 BG06RDNP001-19.085-0012-U3/02.09.2019 Публикации във вестник «Самоков 365»”, СИ МЕДИЯ 7 ЕООД 03.01.2020 г. 699.00 лв.
5 BG06RDNP001-19.085-0012-GD2/12.09.2019 устни преводачески услуги за нуждите на МИГ Самоков Любка Иванова Йонкова 31.12.2019 г. 4,000.00 лв.
6 BG06RDNP001-19.085-0012-U2/13.12.2019 1. Изработка на информационна табела-1бр. 2. Изготвяне и отпечатване на информационна брошура – 150бр. „Джеси Правец” ЕООД 03.01.2020 г. 680.00 лв.
7 BG06RDNP001-19.085-0012-GD3/13.12.2019 писмен превод от български език на английски език на Споразумение за партньорство в изпълнение на проект с наименование Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии”. Стефка Иванова Атанасова-Йовчева 18.12.2019 г. 120.00 лв.
8 BG06RDNP001-19.085-0012-U4/13.12.2019 Осигуряване на кафе пауза за информационна конференция „Влади рум” ЕООД 03.01.2020 г. 340.00 лв.
9 BG06RDNP001-19.085-0012-GD4/18.12.2019 „Предварителни проучвания и консултации, свързани с разработване на проекта за сътрудничество, включително за издаване на нормативно изискуеми становища, свързани с реализация на проект за сътрудничество” Таня Иванова Димитрова 03.01.2020 г. 4,000.00 лв.
10 BG06RDNP001-19.085-0012-GD5/18.12.2019 „Изготвяне на проект за транснационално сътрудничество с партньори от Италия и Испания по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ Красимира Александрова Костадинова 30.12.2019 г. 1,680.00 лв.
№ и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
wdt_ID № и дата Дейност Изпълнител Срок Стойност с ДДС
1 РД 50-30 / U-01 / 27.04.2018 Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ САМОКОВ „ВЕДЕНА-Информационни системи и решения“ ЕООД, ЕИК 175199193 30.09.2023 9 360.00 лв.
2 РД 50-30 / U-02 / 27.04.2018 Финансово-счетоводното обслужване на сдружение МИГ САМОКОВ по Споразумение №РД 50-30/ 18.04.2018… „АКАНТА” ЕООД, ЕИК 203653810 30.09.2023 13 000,00 лв.
3 РД 50-30 / U-03 / 03.05.2018 Публикации във вестник „Приятел“ „ПРИЯТЕЛ 21” ЕООД, ЕИК 177037471 31.12.2018 1 760,00 лв.
4 РД 50-30 / U-04 / 03.05.2018 Публикации във вестник „Самоков 365“ „СИ МЕДИЯ 7” ЕООД, ЕИК 202019567 31.12.2018 1 760,00 лв.
5 РД 50-30 / U-05 / 10.05.2018 Излъчвания по кабелна телевизия „РИЛА“ „САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ” ООД, ЕИК 831114006 31.12.2018 920,00 лв.
53 РД 50-30 / U-06 / 01.06.2018 Отпечатване на информационни и рекламни материали, свързани с популяризиране дейността на МИГ „СИТИ ВИЖЪН” ООД , ЕИК 131070161 31.12.2018 7 885,20 лв.
64 РД 50-30 / U-17 / 25.09.2018 Организиране на информационна среща в с.Продановци на 26 септ. 2018 г. „Дилия пейпър” ООД , ЕИК 201242001 26.09.2018 210,00 лв.
63 РД 50-30 / U-16 / 21.09.2018 Организиране на информационна среща в с.Марица на 25 септ. 2018 г. ЕТ „Иван Стоименов” , ЕИК 131097678 25.09.2018 210,00 лв.
62 РД 50-30 / U-15 / 21.09.2018 Организиране на информационна среща в с.Радуил на 25 септ.2018 г. НЧ „Христо Ботев - 1903”; ЕИК 000762825 25.09.2018 210,00 лв.
61 РД 50-30 / U-14 / 19.09.2018 Организиране на информационен семинар в гр. Самоков на 20 септ. 2018 г. ОП ”Маркетинг, туризъм и туристически дейности”; ЕИК 0007764910353 20/09/2018 380,00 лв.

Обществени поръчки 2020

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на  Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки,  провежда настоящата пазарна консултация.

Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за:

„Организиране и провеждане на три двудневни фестивала за експониране и запазване на местния традиционен поминък по проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:

  1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
  2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
  3. Оферта по образец – Приложение № 2;
  4. Срок на валидност на офертата;
  5. Дата на издаване на офертата;
  6. Подпис и печат на оферента.

Важно: Един оферент има право да подава  само една оферта!

 Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34,  или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.

Дата на публикуване: 14.12.2020 г., 10:00 часа

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за: „Доставка на осем броя сглобяеми дървени павилиони по проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация, съответстващи на тези в поканата – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за:

„Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, моля да ни представите оферта за:

„Доставка на 1 брой фотоапарат”

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
2. Техническа спецификация – Приложение № 1;
3. Оферта по образец – Приложение № 2;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата;
6. Подпис и печат на оферента.
Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:30 часа на 22.12.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на адрес за кореспонденция гр. Самоков, ул. „Македония” №34, или доставена лично, както и по електронен път на електронна поща mig_samokov@abv.bg В полето „относно” на електронното писмо се посочва „Оферта за участие в ПК, номер на позицията(иите), за която(ито) се отнася и името на участника”. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Приложения:

Обществени поръчки 2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 186 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„Организиране и провеждане на работно посещение на МИГ Самоков във Франция с цел „Обмен на добри практики за подобряване на административния капацитет на МИГ”

Дата на публикуване: 14.11.2019 г., 14:00 часа