Планираният за 13.12.2019 г. от 13:00 ч. в зала „Арена“ , гр. Самоков информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР  ще се проведе на 13.12.2019 г. от 13:00 ч. в сградата на Община Самоков, ет.3, стая 319