НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ има удоволствието да Ви покани да участвате в информационни срещи по проект Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните  територии и общности ресурси“. Целта на срещите е да  бъде представен проекта пред местната общност и да бъдат избрани обекти за дигитализация. 

График на провеждане на  срещите:

Място Дата и час
1 с. Бели Искър, общ. Самоков, НЧ „Стойне Ангелов -1932“ 27 май 2024 г.  9:30 ч.
2 с. Маджаре, общ. Самоков, НЧ „Васил Левски-1940“ 27 май 2024 г.  13:30 ч.
3 с. Доспей, общ. Самоков, Културен дом 27 май 2024 г.  16:00 ч.
4 с. Широки дол, общ. Самоков, НЧ „Виделина-1932“ 28 май 2024 г.  9:00 ч.
5 с. Радуил, общ. Самоков, НЧ „Христо Ботев -1903“ 28 май 2024 г.  13:00 ч.
6 с. Ново село, общ. Самоков, НЧ „Васил Левски-1951 г.“ 28 май 2024 г.  16:00 ч.
7 с. Белчин, общ. Самоков, Антична крепост „Цари Мали Град“ 29 май 2024 г.  8:30 ч.
8 с. Алино, общ. Самоков, НЧ „Васил Левски -1937“ 29 май 2024 г.  11:00 ч.
9 с. Поповяне, общ. Самоков, НЧ „Светлина-1940“ 29 май 2024 г.  14:00 ч.
10 с. Райово, общ. Самоков, НЧ „Христо Ботев-1926“ 29 май 2024 г.  16:30 ч.