СПИСЪЦИ НА ИЗБРАНИТЕ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ САМОКОВ

 

ЗА ПОДМЯРКА 4.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Преслав Трилков Гайдарскиаски
 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Цветомир Рангелов Рангелов
 • Николина Христова Дечева
 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева
 • Кристина Йорданова Савова
 • Мария Иванова Димова

 

ЗА ПОДМЯРКА 4.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Мария Иванова Димова
 • Цветомир Рангелов Рангелов
 • Кристина Йорданова Савова
 • Николина Христова Дечева
 • Преслав Трилков Гайдарски

 

ЗА ПОДМЯРКА 6.4 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Николина Христова Дечева
 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Цветомир Рангелов Рангелов
 • Мария Иванова Димова
 • Кристина Йорданова Савова
 • Васка Николова Каптебилова
 • Преслав Трилков Гайдарски

 

ЗА ПОДМЕРКИ 7.2  И 7.5 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Николина Христова Дечева
 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева
 • Димитрина Иванова Маринова

 

ЗА ПОДМЯРКА 8.6 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Мария Влайкова Джамбазова
 • Цветомир Рангелов Рангелов
 • Кристина Йорданова Савова

 

ЗА МЯРКА 109 ОТ ОП ОКОЛНА СРЕДА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Димитрина Иванова Маринова

 

ЗА МЕРКИТЕ ОТ ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 • Ирина Григорова Кръстева
 • Милена Емилова  Захариева
 • Преслав Трилков Гайдарски
 • Димитрина Иванова Маринова (без мярка 3.3.1.7)
 • Васка Николова Каптебилова