Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 4.2. Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри списък, включващ две проектни предложения на обща стойност 205 991 лева.

Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“. С одобрените кандидати фондът ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Втори прием по същата мярка 4.2. за остатъчния бюджет ще бъде обявен през месец август 2019 г.