П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и ПРСР 2014-2020 г.
Дата: 23 март 2023 г. (четвъртък)
Начален час: 09:30 ч.
Краен час: 15:30 ч.
Място на провеждане: Читалище „Прогрес 1907“ – гр. Костенец-2030, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Долна баня)
По време на информационната среща: участниците ще се запознаят с условията за
прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и
селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г., както и с т.нар. „условност“,
включваща законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и стандартите за
добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). По време на тези срещи
експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са
от компетентността на експертите от НССЗ.
Във втората част на срещата присъстващите ще бъдат запознати с изискванията за
изпълнение на вече одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014 – 2020 г. и подмерки 22.1. и 22.2. относно извънредно временно
подпомагане за преодоляване от последиците от руското нашествие в Украйна от ПРСР
2014-2020 г.
За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с МОО-Долна баня:
тел.: 071/06 99 73; 0884 140 483
Очакваме Ви!